Umenie, či kartografia?

23. augusta 2018

Novinky

Majiteľ Vydavateľstva CBS predstavil na 23. slovenských geodetických dňoch svojimi očami, čo má ručne maľovaná mapa dočinenia s kartografickým dielom.

Čo je to ručne maľovaná mapa? Je to kartografické, alebo umelecké dielo? Z obidvoch to má niečo.

Základ maľovanej mapy je kreslený ručne na originálnom obraze o rozmeroch 135×90 cm. Akékoľvek územie maliar stvárňuje na tomto formáte. V prípade menších území sa maliar dokáže zamerať viac na detaily. Napríklad pri mape obce vidno detailne každý dom. V prípade veľkých území prispôsobí detaily mierke územia. Presnú mierku mapy nie je možné určiť, keďže mapa krajiny je robená v perspektíve a vzdialenosti sa skresľujú. Pri maľovanej mape nie je ani podmienkou, aby sever bol hore. Dôležité je zachytiť to, o čo nám ide, aby bolo zvýraznené. Najprv zvolíme vhodný pohľad na územie a grafik vyrobí 3D model krajiny s perspektívou, ktorý slúži maliarovi ako podklad. Pri malých územiach si pomáha aj leteckými snímkami. Začína maľovať infraštruktúru, sídla, vodné toky. Potom namaľuje celý tvar krajiny. Najviac práce je s detailami. Maliar pracuje s tieňmi a farbami, aby vytvoril priestorový pohľad na krajinu. Znázornenie krajiny a oblohy zaberie polovicu času tvorby celej mapy. Keď je obraz hotový, skenujeme ho vo vysokom rozlíšení. Putuje do počítača nášho kartografa, ktorý z pekného obrazu vyrobí prakticky využiteľnú mapu. Dopĺňa najprv popisy sídel, potom ostatný topografický popis a turistické trasy, či cyklotrasy. Nakoniec označí turisticky atraktívne miesta v regióne. Symboly týchto miesto sa maľujú ručne a po zoskenovaní vkladajú do originálneho obrazu. Sú to väčšinou historické a prírodné pamiatky a rôzne turistické atrakcie. Od kartografa mapa putuje ku grafikovi, ktorý medzitým vyrába prezentácie turisticky zaujímavých miest a prezentácie partnerov projektu. Finálnu podobu prispôsobuje podľa typu výstupu. Mapy vyrábame v nástenných verziách, skladaných verziách s obálkou, alebo ako exteriérové veľkoplošné mapy do informačných stojanov. Celý výrobný proces trvá niekoľko mesiacov. Výsledkom je mapa, na ktorú je radosť pozrieť, zvýrazňuje charakter regiónu, jeho zaujímavosti a dá sa v nej orientovať ako v klasickej mape.

Prečo si dávame takú prácu s mapou?
Mnoho bežných ľudí má problém s orientáciou v klasickej mape. Je pre nich málo názorná a nevidia charakter krajiny, ktorú zobrazuje. Maľovaná mapa im okamžite dá predstavu, čo to je za krajinu a hneď je viditeľné, čo je tam zaujímavé. Propaguje región a pomáha cestovnému ruchu rásť. A to je aj víziou našej firmy.

Milan Paprčka, majiteľ CBS spol, s.r.o., www.malovanemapy.sk