O maľovaných mapách

Maľovaná mapa je ručné dielo do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom alebo programom. Samozrejme pomáhame si aj modernou technikou, aby naše mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara používame programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké snímky z malej výšky. Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás a piktogramov.

Prednosťou maľovaných máp

je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa slúži na orientáciu, informácie aj ako suvenír.  Dajú sa v nej zvýrazniť pamiatky alebo aj komerčné prevádzky. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov.

Výroba maľovanej mapy

je veľmi nákladná záležitosť. Mapy v našej edícii vznikli len vďaka sponzorom, ktorým na oplátku poskytujeme v mape reklamný priestor. Inzerentmi v našich mapách je viac ako polovica obcí na Slovensku, tisícky firiem, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcii. Týmto sponzorom ďakujeme a zároveň robíme všetko preto, aby im prezentácia priniesla úspech.

Okrem vydávania edície máp regiónov

a miest vyrábame aj ručne maľované mapy akéhokoľvek územia na zákazku podľa požiadaviek klienta. Takto vieme vyrobiť maľovanú mapu lyžiarskeho alebo rekreačného strediska, intravilánu obce, katastra obce, mikroregiónu, samosprávneho kraja alebo hoci aj celého štátu.