Maľované mapy od A po Z

8. 03. 2017Aktuality

V ruke držíte maľovanú mapu. Je na nej znázornené buď celé Slovensko, alebo len obľúbený región, rodné mesto či obec, v ktorej žijete. To je výsledok našej práce. Teraz sa dozviete, ako sa takáto mapa tvorí.

Na začiatku je vždy zámer vyrobiť ďalšiu novú mapu. Buď je to naša vlastná voľba alebo si niekto konkrétne objedná maľovanú mapu obce, turistickej oblasti alebo lyžiarskeho strediska. Väčšinou už máme dopredu pripravený 3D modely danej krajiny. Ak ale pracujeme na menšom území (obce), všetko si to musíme odfotiť z lietadla. Je dôležité urobiť správnu fotografiu; aby nebola nakrivo alebo sa navzájom neprekrývali domy a ulice. O čosi väčšie územia (mestá, región), nafotíme na viac častí. Niekedy sa vyskytne problém, že hustá výsadba stromov zakrýva výhľad z lietadla. Vtedy musíme použiť dron, či fotografujeme zo zeme. V špeciálnom programe tieto krajinné modely upravíme. Vznikne presná predloha, na ktorú priložíme klasickú turistickú mapu v mierke 1:100.000. Na rad prichádza maliar.

Podľa predlohy maľuje nové kartografické dielo. Mapa je samozrejme presná, orientovať sa v nej dá tak ako v skutočnosti. Maľovaný efekt by sme vedeli vyrobiť aj pomocou počítačovej techniky. Ruka človeka ale dáva mape dušu. Precízne odtieňované prirodzené nerovnosti terénu do posledného detailu robia priam divy. Mapa vtiahne svojho „čitateľa“ do seba. Výsledkom maliarovho umenia je originálny obraz s rozmery 150 x 100cm. Skutočne atraktívne umelecké diela. Nenechávame si ich. Tieto originálne „prvé mapy“ sa snažíme venovať ľuďom, či inštitúciám, ktorým urobíme radosť. Vieme, že sú v dobrých rukách a takmer vždy si ich umiestnia na čestné miesto, kde ich budú obdivovať ďalší zvedavci. Samotná mapa je zatiaľ bez topografických prvkov ako sú napríklad turistické trasy, značky, názvy miest, riek, doplnkové informácie. Pomocou skenera sa o toto všetko postará kartograf.

Najrýchlejšie vznikajú mapy malých lokálnych území alebo obcí. Takúto mapu vytvoríme do dvoch mesiacov. Naopak najdlhšie trvá výroba mapy súvislého regiónu, či veľkého mesta. Bratislavu sme iba maľovali štyri mesiace. Pri tisíckach statických objektoch je to vyslovene mravčia práca. Pre lepší obraz; Prievidza má okolo 5.000 budov. Každá budova však musí byť nakreslená rozpoznateľne. K tomu slúži korektúra s objednávateľom mapy. Keď je všetko skontrolované do posledného detailu, na rad prichádza tlač. Naše mapy tlačíme na špeciálnom papieri s certifikátom FSC. Garantuje, že nepoškodzujeme prírodu. Po vytlačení putujú mapy do distribúcie a zvyšok už poznáte z vlastnej skúsenosti…

Kým sa z prvotného zadania vytvorí hotový výrobok, do procesu vstúpi sedem rôznych profesií. Šťastné číslo, ktoré symbolicky vyprevádza naše maľované mapy ku vám.

Pin It on Pinterest

Share This