8 dôvodov prečo mať reklamu práve v MAĽOVANEJ MAPE REGIÓNU alebo MESTA

1. februára 2019

Novinky
 1. Svojou grafikou a spracovaním (ručná maľba) viac zaujme oko turistu, aj miestneho
  obyvateľa ako bežná mapa. 80% ľudí, ktorí sa pri nej zastaví, si ju podrobne študuje a spolu s
  ňou musí vidieť aj vašu reklamu.
 2. Zákazník sa o vás nielen dozvie, ale vás aj rýchlo nájde. V maľovanej mape máte možnosť
  byť prezentovaní až 4x (zaznačenie v mape, register organizácií, vaša reklamná plocha a
  zľavový kupón)
 3. Je v nej oveľa lepšia orientácia ako v klasickej mape (budovy sú namaľované tak, ako v
  skutočnosti vyzerajú). Paradoxne je presnejšia ako klasická mapa mesta (nechýba ani jeden
  dom, ani jedna ulica).
 4. Svojich klientov môžete zaujať a prilákať aj trhacím zľavovým kupónom, ktorý od nás
  dostanete ZADARMO. Vrátenými kupónmi (pokiaľ sú vaše zľavy atraktívne) môžete merať
  efektivitu Vašej reklamy.
 5. Vyrába sa aj v nástennej verzii, ktorú rozmiestňujeme na 30 až 300 frekventovaných
  miestach v meste. Počet závisí od veľkosti mesta.
 6. Skladaná verzia mapy je vytlačená v náklade 4 ks až 10 ks a distribuovaná na
  početné predajné miesta.
 7. Po vydaní je vytvorená aj interaktívna mapa, ktorú registrujeme do viac ako 40-tich
  vyhľadávačov na internete a jej súčasťou sú samozrejme aj reklamy inzerentov. V googli sa
  zobrazuje na prvej strane.
 8. PRETOŽE aj vaše mesto si zaslúži maľovanú mapu

UPOZORNENIE: Reklama v maľovanej mape NIE JE PRE KAŽDÉHO. V každej mape je
len obmedzený počet reklamných plôch, ktorý nezvýšime. Uprednostňujeme inzerentov, ktorý
prevádzkujú v meste, alebo v regióne hodnotné služby pre turistov a miestnych obyvateľov.